مطالب با هشتگ

تاثیرات تلویزیون

تاثیر تلویزیون بر کودکان|قسمت دوم

تاثیر تلویزیون بر کودکان|قسمت دوم تاثیر تلویزیون بر کودکان|قسمت دوم ،تاثیر تلویزیون بر کودکان|قسمت اول ، در بعضی از خانه ها، تلویزیون بدون اینکه کسی تماشا کند همیشه “روشن” است. معمولاً استفاده والدین و مراقبان از تلویزیون به عنوان پرستار کودک است. همچنین، بسیاری از والدین ویدیوهایی را خریداری می کنند که فکر می کنند…

ادامه مطلب

تاثیر تلویزیون بر کودکان|قسمت اول

تاثیر تلویزیون بر کودکان|قسمت اول تاثیر تلویزیون بر کودکان|قسمت اول ، در بعضی از خانه ها، تلویزیون بدون اینکه کسی تماشا کند همیشه “روشن” است. معمولاً استفاده والدین و مراقبان از تلویزیون به عنوان پرستار کودک است. همچنین، بسیاری از والدین ویدیوهایی را خریداری می کنند که فکر می کنند می تواند بچه های آنها…

ادامه مطلب