مطالب با هشتگ

ضمانت تلویزیون

ضمانت نامه های تمدید شده تلویزیون

ضمانت نامه های تمدید شده تلویزیون ضمانت نامه های تمدید شده تلویزیون چه هستند؟ ضمانت نامه تمدید شده گاهی می تواند نوعی بیمه نامه باشد که پس از انقضا ضمانت تولید کننده یا خرده فروش هزینه های تعمیر شما را تحت پوشش قرار می دهد. اما آیا آنها ارزش پول خرج کردن را دارند؟ ضمانت…

ادامه مطلب

چرا باید ضمانت تلویزیونی داشته باشید؟

چرا باید ضمانت تلویزیونی داشته باشید؟ چرا باید ضمانت تلویزیونی داشته باشید؟ تلویزیون شما مرکز سیستم سرگرمی خانه شما است. هنگام خرید تلویزیون جدید، باید با ضمانت تولید کننده همراه باشد. اما ممکن است تعجب کنید که بدانید ضمانت تولید کننده بهترین ضمانت تلویزیون نیست. در حقیقت، موارد زیادی وجود دارد که آنها را پوشش…

ادامه مطلب