درباره ی من


[section_title align=”center” text=”خدمات”]
[row]
[column width=”6″ width_md=”6″]
[service]

icon-01

کپی رایتر

من طراحی وب سایت فوق العاده سرد این یک واقعیت طولانی است که یک خواننده با محتوای قابل خواندن پریشان می شود.
[/service]
[/column]
[column width=”6″ width_md=”6″]
[service]

icon-02

توسعه دهنده

من می توانم چهره های نوع زیبا را برای رسانه های دیجیتال و چاپی طراحی کنم. این یک واقعیت طولانی است که خواننده پریشان خواهد شد.
[/service]
[/column]
[column width=”6″ width_md=”6″]
[service]

icon-03

مدیریت

من در مورد طراحی وب بنویس این یک واقعیت طولانی است که یک خواننده با محتوای قابل خواندن پریشان می شود.
[/service]
[/column]
[column width=”6″ width_md=”6″]
[service]

icon-04

حل مشکل

من مهارت های مدیریت پروژه قوی دارم. این یک واقعیت طولانی است که یک خواننده با محتوای قابل خواندن پریشان می شود.
[/service]
[/column]
[/row]
[section_title align=”center” text=”پروسه کاری”]
[row]
[column width=”2″ width_xs=”4″]
[process]

[icon name=”pe-7s-comment”]

اکتشاف

[/process]
[/column]
[column width=”2″ width_xs=”4″]
[process]

[icon name=”pe-7s-light”]

ایده

[/process]
[/column]
[column width=”2″ width_xs=”4″]
[process]

[icon name=”pe-7s-scissors”]

طراحی

[/process]
[/column]
[column width=”2″ width_xs=”4″]
[process]

[icon name=”pe-7s-tools”]

توسعه

[/process]
[/column]
[column width=”2″ width_xs=”4″]
[process]

[icon name=”pe-7s-browser”]

آزمایش

[/process]
[/column]
[column width=”2″ width_xs=”4″]
[process]

[icon name=”pe-7s-rocket”]

انتشار

 

[/process]
[/column]
[/row]
[section_title align=”center” text=”مشتریان”]
[row]
[column width_xs=”6″ width=”3″]
[client]
client-01
[/client]
[/column]
[column width_xs=”6″ width=”3″]
[client]
client-02
[/client]
[/column]
[column width_xs=”6″ width_md=”3″]
[client]
client-03
[/client]
[/column]
[column width_xs=”6″ width=”3″]
[client]
client-04
[/client]
[/column]
[column width_xs=”6″ width=”3″]
[client]
client-05
[/client]
[/column]
[column width_xs=”6″ width=”3″]
[client]
client-06

[/client]
[/column]
[column width_xs=”6″ width=”3″]
[client]

client-07

[/client]
[/column]
[column width_xs=”6″ width=”3″]
[client]

client-08
[/client]
[/column]
[/row]
[section_title align=”center” text=”حقایق جالب”]
[row]
[column width=”3″ width_xs=”6″]
[fun_fact]

[icon name=”pe-7s-map-2″]

24 کشور بازدیدکننده

[/fun_fact]
[/column]
[column width=”3″ width_xs=”6″]
[fun_fact]

[icon name=”pe-7s-album”]

72 آلبوم منتشر شده

[/fun_fact]
[/column]
[column width=”3″ width_xs=”6″]
[fun_fact]

[icon name=”pe-7s-coffee”]

20.000 فنجان قهوه

[/fun_fact]
[/column]
[column width=”3″ width_xs=”6″]
[fun_fact]

[icon name=”pe-7s-medal”]

12 جایزه برنده شده

[/fun_fact]
[/column]
[/row]
[section_title align=”center” text=”سایر برگه ها”]

[button text=”404″ url=”http://pasargadservice.com/404″] [button text=”وبلاگ” url=”http://pasargadservice.com/blog/”] [button text=”یک مطلب” url=”http://pasargadservice.com/2016/06/16/runaway-a-road-adventure/”] [button text=”وبلاگ بدون نوار کناری” url=”http://pasargadservice.com/blog/?sidebar=no”] [button text=”یک مطلب بدون نوار کناری” url=”http://pasargadservice.com/2016/06/16/runaway-a-road-adventure/?sidebar=no”] [button text=”عناصر فرم” url=”http://pasargadservice.com/form-elements/”] [button text=”بوت استرپ” url=”http://pasargadservice.com/grid/”] [button text=”کدهای کوتاه” url=”http://pasargadservice.com/shortcodes/”] [button text=”تایپوگرافی” url=”http://pasargadservice.com/typography/”] [button text=”صفحه تماس با من” url=”http://pasargadservice.com/contact/”]

پاسخ گوی سوالات شما هستیم

تلفن پشتیبانی

021-38904

۷ روز هفته و ۲۴ ساعته پاسخگوی تیکت‌های شما هستیم.