مطالب با هشتگ

راهنمای تلویزیون صفحه تخت

راهنمای اندازه صفحه تلویزیون

راهنمای اندازه صفحه تلویزیون راهنمای اندازه صفحه تلویزیون چه فوایدی دارد؟ اگر اولویت شخصی را کنار بگذاریم، سه عامل مهم وجود دارد که باید برای بهترین تجربه مشاهده در نظر بگیرید: وضوح صفحه تلویزیون (HD یا 4K) اندازه اتاق شما چقدر دوست دارید از صفحه فاصله داشته باشید تقریباً 50 سال است که تلویزیون ها…

ادامه مطلب

راهنمای تلویزیون صفحه تخت

راهنمای تلویزیون صفحه تخت راهنمای تلویزیون صفحه تخت : تلویزیون صفحه تخت یک مجموعه تلویزیونی است که از یکی از چندین فن آوری مختلف برای نمایش در قالب تخت و نازک استفاده می کند. بیشتر تلویزیون های جدید مدل های صفحه تخت هستند. تلویزیون های قدیمی که از لوله های اشعه کاتد (CRT) استفاده می…

ادامه مطلب