مطالب با هشتگ

طولانی شدن عمر مایکروویو

طولانی شدن عمر مایکروویو|بخش سوم

طولانی شدن عمر مایکروویو|بخش سوم طولانی شدن عمر مایکروویو|بخش سوم ،اگر از مایکروویو خود به خوبی مراقبت کنید، می تواند عمر آن تا یک دهه طول بکشد. اما اگر در این رفتارها مقصر باشید و کوتاهی کنید، ممکن است در مسیر جایگزینی آن قرار بگیرید. برای مطالعه ی بخش های قبل، کلیک کنید: طولانی شدن…

ادامه مطلب

طولانی شدن عمر مایکروویو|بخش دوم

طولانی شدن عمر مایکروویو|بخش دوم طولانی شدن عمر مایکروویو|بخش دوم ،اگر از مایکروویو خود به خوبی مراقبت کنید، می تواند عمر آن تا یک دهه طول بکشد. اما اگر در این رفتارها مقصر باشید و کوتاهی کنید، ممکن است در مسیر جایگزینی آن قرار بگیرید. برای مطالعه ی قسمت قبل، کلیک کنید: طولانی شدن عمر…

ادامه مطلب

طولانی شدن عمر مایکروویو|بخش اول

طولانی شدن عمر مایکروویو|بخش اول طولانی شدن عمر مایکروویو|بخش اول ، اگر از مایکروویو خود به خوبی مراقبت کنید، می تواند عمر آن تا یک دهه طول بکشد. اما اگر در این رفتارها مقصر باشید و کوتاهی کنید، ممکن است در مسیر جایگزینی آن قرار بگیرید. از مایکروویو خود مراقبت کنید به احتمال زیاد شما…

ادامه مطلب